गोर्खाल्याण्डको विषयमा रातेकाइलाको जवाफ || बन्दैछन् शेरबहादुर ||

You might also like

Comments

Loading...