Vacancy

रेडियो अडियो प्रा.लि.नेपालकै प्रतिष्ठित संचार संस्था हो । हाम्रो कम्पनी अहिले रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण बाहेक अनलाईन न्युजपोर्टल Gufgaf मा सक्रिय छ । Forseenetwork मार्फत् अनलाईनमै भिडियो कार्यक्रम उत्पादनमा प्रशारणमा बिस्तारित हुँदैछ भने मोवाईल एप Joktantra मार्फत् आफ्ना पाठक, दर्शक र स्रोतासँग नजिक छ । त्यसैले अहिले हामीलाई सकारात्मक र व्यवसायीक सोच भएका केहि सिर्जनशिल जनशक्तिको आवश्यकता छ । ईच्छुक , सक्षम जनशक्तिले तल उल्लेखित सेवा र शर्त बमोजिम काम गर्न ईच्छुक भए mdradioaudio@gmail.com , १ प्रति फोटो तथा शैक्षिक र अन्य प्रमाण पत्र पेश गर्न हुनु आहवान गरिन्छ । हामी कम्पनीको उन्नतिको लागि टिमवर्कमा विश्वास गर्छौ । सकारात्मक सोच र सिर्जनशिलता कम्पनीको मुल मन्त्र हो । आउनुहोस् सँगै काम गरौं ।


पदः कार्यक्रम निमार्ता/ प्रस्तोता / सिनियर सम्बाददाता —/कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रशारण शाखा
सेवा : करार सेवा (पुर्ण कालीन)
योग्यता :  कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण भई रेडियो वा अनलाईनमा ३ बर्षको कार्य अनुभव । कम्युटरमा अडियो सफ्टवेयर सम्बन्धी                               ज्ञान भएको हुनु पर्ने । नेपाली र अंग्रजी टाईपको अनुभव आवश्यक छ ।
आवश्यक संख्याः  पुरुष ३ /महिला ३

आबेदन पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति २०७४ साल मंसीर ६ गते  


कार्य बिवरण : मानोरञ्जन सम्बन्धी समाचारका बारेमा जानकार रहि नियमित रुपमा रेडियो, अनलाईन वा युट्वका आवश्यक पर्ने कार्यक्रम वा समाचार उत्पादन गर्ने । रेडियोमा प्रशारण हुने बिज्ञापन लेख्ने , बोल्ने सँगै निमार्ण गर्ने । कम्पनीको उदेश्य अनुसार फरक शैली र तरिकामा रेडियो वा युट्वका लागि कार्यक्रम उत्पादन गर्ने । यस्तो कार्यका लागि कार्यकारी सम्पादक वा प्रमुख कार्यक्रम निमार्तासँग समन्वय गर्ने । कार्यक्रम उत्पादन वा समाचारका लागि फिल्ड जानु पर्नेछ । कार्यक्षेत्र कम्पनीको मुख्य कार्यालय नयाँबानेश्वर काठमाडौंमा रहनेछ तर कम्पनीले आवश्यक ठानेमा तपाईलाई दिईएको जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।


पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा

बिषयशिर्षक                                         मासिकभुक्तानी                                         कैैफियत

न्युनतम तलब स्केल           १९५००।
ईन्धनभत्ता (यातायात )          १०००।—
संचार भत्ता               ५००।—
खाजाभत्ता                  
अतिरिक्त                १५००।—
जम्मा                 २२५००।—

नोट: सेवा अवधिको ६ महिना पुरा भए पछि बार्षिक चाडबाड भत्ता नियमानुसार उपलब्ध गराईने छ ।


बिदा सम्बन्धमा
दशै                         १० दिन
तिहार                        ५ दिन
शिवरात्री                       १ दिन
माघे सक्रांन्ति                     १ दिन
फागुपुर्णिमा                      १ दिन
जनै पुर्णिमा                      १ दिन
अन्यबार्षिक                 तलव कट्टा नहुने गरि बढीमा ३ दिन एक मुष्ट ४ पटक सम्म बिदामा बस्न सक्नु हुनेछ ।

पदः मार्केटिंग/बिज्ञापन तथा बिजनेश डेभलोमेन्ट अधिकृत — मार्केटिंग तथा बिजनेश डेभलोमेन्ट शाखा
सेवा : करार सेवा (पुर्ण कालीन )
योग्यता : कम्तिमा स्नातक तह उर्तिण भई रेडियो वा अनलाईनमा ३ बर्षको कार्य अनुभव । कम्युटर सफ्टवेयर सम्बन्धी ज्ञान भएको हुनु पर्ने । नेपाली र अंग्रजी टाईपको अनुभव आवश्यक छ ।

आवश्यक संख्याः पुरुष ३ /महिला ३

आबेदन पठाउनु पर्ने अन्तिम मिति २०७४ साल मंसीर ६ गते  


कार्य बिवरण : कम्पनीबाट संचालित अनलाईन, रेडियो र युट्वका लागि सम्भावित बिज्ञापनदाताको छनौट गर्ने । बिज्ञापनदातासँग सहकार्यका लागि एप्रोज गर्ने । आवश्यक परे कम्पनीको ब्राण्ड र आचार संहिता बिपरित नहुने गरे बिज्ञापनदाताको आवश्यकता र लक्ष्य अनुसार सुहाउने कार्यक्रम वा समाचार वा अन्य उत्पानद गर्न आफु भन्दा सिनियरलाई सिफरिस गर्ने । तोकिए बमोजिम दैनिक, मासिक वा बार्षिक बिजनेश टार्गेट पुरा गर्ने । साप्ताहित तथा मासिक रुपमा बिजनेश प्लान गर्ने । नयाँ बिज्ञापनदाता खोज्ने, सँगै भएका वा पुराना बिज्ञापनदातालाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने । यस्तो कार्यका लागि नियमति फिल्ड जानु पर्नेछ । कार्यक्षेत्र कम्पनीको मुख्य कार्यालय नयाँबानेश्वर काठमाडौंमा रहनेछ तर कम्पनीले आवश्यक ठानेमा तपाईलाई दिईएको जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।

रेडियो प्रशारण तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गृह, अनलाईन सर्भिस तथा कम्पनीले दिएको जिम्मेवारी सँग लगभग वा ठ्याक्कै मिल्ने उस्तै प्रकृतिको अर्को कम्पनीमा काम गर्न यस कम्पनीले निषेध गर्नेछ । यो बाहेक अन्य कुनै पनि संघ संस्थामा, आंशिक रुपमा काम गर्नु अघि कम्पनीको पूर्व लिखित स्विकृत लिनु पर्ने छ ।

कम्पनीको मुख्य उदेश्य र कार्यक्षेत्र रेडियो प्रशारण तथा संचारसँग सम्बन्धीत भएकोले जुन सुकै अवस्था वा समयमा कम्पनीले जुनसुकै सिफ्टमा वा आवश्यकपर्दा बिशेष अवस्थामा विशेष सेवा सुविधा तथा भत्ताको सुविधा सहित काममा खटाउन सक्नेछ ।

यो वाहेक तपाईले दैनिक कार्य संचालनका लागि गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारी करार पत्रमा उल्लेख भए अनुसार हुने छ । तपाँईको काम तथा प्रगतिका वारेमा प्रत्येक ६÷६ महिनामा मूल्याङ्कन गरिने छ । कम्पनीको नियमित कार्यालय समय बिहान १० बजे देखि साँझ६ बजे सम्म हुनेछ ।

पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा

बिषय शिर्षक                                                   मासिकभुक्तानी                                                   कैैफियत

न्युनतम तलब स्केल                      १९५००।—
ईन्धनभत्ता(यातायात )                      ३०००।—
संचार भत्ता                          २०००।——
खाजाभत्ता                           ३०००।—
अतिरिक्त                           १०००।—
जम्मा                             २८५००।—

नोट : सेवा अवधिको ६ महिना पुरा भए पछि बार्षिक चाडबाड भत्ता नियमानुसार उपलब्ध गराईने छ ।

बिदा सम्बन्धमा
दशै                         १० दिन
तिहार                        ५ दिन
शिवरात्री                       १ दिन
माघे सक्रांन्ति                     १ दिन
फागुपुर्णिमा                      १ दिन
जनै पुर्णिमा                      १ दिन
अन्यबार्षिक                 तलव कट्टा नहुने गरि बढीमा ३ दिन एक मुष्ट ४ पटक सम्म बिदामा बस्न सक्नु हुनेछ ।

You might also like

Comments

Loading...